top of page

inaqo s.r.o.

IČO: 52398501

DIČ: 2121025489

IČ DPH: SK2121025489

IBAN: SK28 0900 0000 0051 5935 2481

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Sídlo:

P.J.Šafárika 379/21

92701 Šaľa

SLOVENSKO

Sme platcami DPH.

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:44633/T

hello@inaqo.sk

bottom of page